Tre nye år med “Say HI to Sustainability”

Norwegian article

Utvekslingsprosjektet “Say HI to Sustainability” fikk i år innvilget finansiell støtte for tre nye år fra det statlige organet NOREC. Til sammen fire deltagere, to fra Norge og to fra Brasil ble plukket ut til å delta på prosjektet det kommende året. I Norge var det oss, Kristina og Ragnhild, som fikk den gledelige nyheten om at vi var tilsatt som prosjektkoordinatorer i Brasil. Adams og Mariana fikk samme rolle i Norge. Alle fire veldig motiverte til å sette sitt preg på dette spennende arbeidet for å øke fokuset på bærekraftig turisme på hostellene i Norge og Brasil.

Vi tror at å oppleve verden bidrar til økt forståelse for andre kulturer og mennesker, noe som igjen kan føre til en mer tolerant verden. Samtidig vet vi at den stadig voksende reiselivsnæringen er en del av nåtidens klimaproblematikk og at lokalsamfunn ofte drar lite nytte av turismen. Motivasjonen vår for å delta i dette prosjektet bunner i hvor viktig det er å sikre en bærekraftig reiselivsnæring som både tar vare på jordkloden og lokalsamfunnet, men også for at de som kommer etter oss skal ha samme mulighet som vi har hatt til å reise ut i verden. Vår forventning til det kommende året har derfor vært å få økt forståelse av konseptet bærekraft i HI organisasjonen samt å gjøre hostelleiere oppmerksom på fordelene det gir å legge ned en ekstra innsats for miljøet og lokalsamfunnet.

Til Sør-Amerika – og hjem igjen

7. mars satte vi oss på flyet mot Sør-Amerika spente på hvordan det neste året ville bli. Første stopp på turen var Bogota i Colombia, hvor vi skulle delta på Norec sin preparatory training med 35 andre deltagere fra Sør-Amerika og Norge. Denne treningen skulle forberede oss på å bo og arbeide i en annen kulturell kontekst og ikke minst få oss til å reflektere over hva det innebærer å være en Norec-deltaker. Det ble noen fine dager med mange inntrykk, ny kunnskap og ikke minst nye bekjentskaper. Vi så fram til å reise videre til Brasil for å ta fatt på arbeidet med prosjektet, men slik skulle det ikke bli.

Da vi dro fra Norge fikk koronaviruset stadig mer oppmerksomhet i mediene og utover uka skjønte vi at dette kom til å bli alvorlig. 13. mars våknet vi opp til nyheten om at UD frarådet alle utenlandsreiser som ikke var strengt nødvendig. Dette ble dessverre begynnelsen på slutten for vårt arbeid med prosjektet og bare en uke etter avreise var vi igjen tilbake på norsk jord. Som en aktør i reiselivsnæringen har Hostelling International Norge og Brasil blitt hardt rammet av krisen. Som en konsekvens er prosjektet derfor lagt på is inntil videre. Selv om vi ikke får muligheten til å jobbe med bærekraft for Hostelling International i denne omgang, har vi gjort oss noen tanker om hvordan vi kan tenke bærekraft i tiden etter korona.

Etter korona: Business as usual eller en mulighet for endring?

Stengte landegrenser og strenge nasjonale smitteverntiltak har satt en effektiv stopper for nesten all reisevirksomhet rundt omkring i verden. Selv om vi forhåpentligvis vil se en gradvis åpning av samfunnet fremover, vil reiselivsbransjen stå foran en utfordrende tid som krever omstilling. I stedet for å tenke at vi skal tilbake til business as usual, kan dette kanskje være en gylden mulighet til å endre tankesettet for hvordan vi reiser.

Den siste tiden har vi praktisert «social distancing» for å beskytte personer i risikogruppen, støttet lokale bedrifter i håp om at de skal klare seg gjennom krisen, og ikke minst heiet på helsearbeiderne og den viktige jobben de gjør. De fleste av oss har deltatt i denne dugnaden og tatt individuelle valg som er til det beste for fellesskapet. Kan det være mulig å videreføre dette tankesettet til å gjelde også i tiden etter korona, bare at det nå handler om hva som er best for kloden vår? I et bærekraftperspektiv kan dette bety å i større grad utforske hva ens eget land har å by på. Det kan være å kutte antall utenlandsreiser i året ned til en lengre tur hvor man virkelig får tid til å bli kjent med plassen, menneskene og kulturen. Eller det kan være noe så enkelt som å velge et mer miljøvennlig transportmiddel selv om det forlenger reisetiden. Er det noe koronakrisen har lært oss så er det nemlig å leve litt saktere.

Skrevet av Ragnhild Bjørkås og Kristina Eriksen Isham